بهشتی

متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه شهید بهشتی تا ۲۲ خرداد ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

 دانشگاه شهید بهشتی از بین دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی ارشد در رشته های اعلام شده، بر اساس دستورالعمل اجرایی “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجو می پذیرد.

 

ضریب همترازی صرفاً برای دوره کارشناسی اعمال می شود. 
 

تاریخ های مهم: 

ثبت نام اینترنتی : ۹۵/۳/۸ لغایت ۹۵/۳/۲۲

زمان تقریبی اعلام نتایج اولیه توسط دانشگاه: تیر ۹۵

اعلام نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور: شهریور ۹۵

شرایط لازم:

۱- انشجویان یا دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل در صورتی که واجد شرایط زیر باشند می توانند تقاضای خود را برای پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون در مهلت مقرر به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی ارسال نمایند.

۱-۱- داشتن میانگین کل ۱۶ پس از اعمال ضریب همترازی مربوط به دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی در در دوره کارشناسی (ضریب همترازی صرفا در دوره کارشناسی اعمال میشود) و میانگین کل ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه، مشروط بر دفاع از پایان نامه حداقل با درجه بسیار خوب.

۲-۱- اکتساب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع مواد مندرج در جداول ارزشیابی داوطلبان دکتری بدون آزمون؛

۳-۱- اتمام تحصیلات دوره کارشناسی ارشد حداکثر تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱؛

۲- متقاضی می بایست دوره کارشناسی ارشد خود را از یکی از دانشگاه های گروه “الف” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به شرح زیر) دانش آموخته شده باشد:

- دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، تبریز، تربیت مدرس، تربیت معلم تهران (خوارزمی)، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، هنر تهران (کرج). برای متقاضیان رشته معماری علاوه بر فهرست فوق تقاضای دانشجویان دانشگاه یزد و هنر اصفهان قابل بررسی است.

۳- متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی ۵ نیمسال به پایان رسانده باشد.

۴- داوطلبان فقط م یتوانند در یک رشته مرتبط با رشته تحصیلی کارشناسی ارشد درخواست خود را ارائه نمایند.

۵- متقاضی باید در ز مان ارائه درخواست حداکثر ۳۰ سال سن داشته باشد.

۶- متقاضی نباید در زمان ارائه درخواست دانشجوی مقطع دکتری در سایر مؤسسات و دانشگاه ها باشد.

توجه: جهت اطلاع کامل از شرایط لازم، به داوطلبان توصیه می شود دستورالعمل اجرایی دانشگاه (موجود بر روی تارنمای اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان) را به دقت مطالعه نمایند.

نحوه ثبت نام:

به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و سپس روی آیکن “متقاضی پذیرش دانش آموختگان ممتاز” کلیک نمایید.

شناسه کاربری و گذر واژه خود را در سامانه تعریف نموده و پس از به خاطرسپاری از سامانه خارج شوید.

مجدداً به آدرس https:golestan.sbu.ac.ir مراجعه و با شناسه کاربری و گذر واژه خود (تعریف شده در مرحله قبل) به سامانه وارد شوید.

در بخش “آزمون” —> “دانشگاه شهید بهشتی” —-> “پذیرش داوطلب در آزمون” وارد شوید و به تکمیل اطلاعات لازم بپردازید.

لازم است کاربرگ هایی را که از این پورتال با فرمت WORD دریافت نموده اید، پس از تکمیل به فرمت PDF تبدیل نمایید (اگر کاربرگها را به صورت دستی و با خط خوانا تکمیل کرده اید، آنها را اسکن نموده و به فرمتPDF تبدیل نمایید). سپس سایر مدارک لازم را با وضوح اسکن نموده و آنها را در فرمت PDF و با حجم کمتر از ۲۵۰ کیلو بایت برای هر فایل، در سامانه بارگذاری نمایید.

 لازم است کد رهگیری را برای پیگیری های بعدی به دقت نگهداری و یادداشت نمایید.

 مدارک الکترونیکی لازم برای ثبت نام اینترنتی (مدارک به فرمت PDF .تبدیل شده و بارگذاری می شوند):

۱- یک قطعه عکس الکترونیکی به فرمت JPG

2- تصویرصفحه اول شناسنامه با شماره سریال به انضمام تصویر کارت ملی

۳- گواهی اتمام پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه حداقل بسیار خوب

۴- ریزنمرات دوره کارشناسی به فرمت PDF به صورت یک فایل یکپارچه

۵- ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد به فرمت PDF به صورت یک فایل یکپارچه

۶- تکمیل کاربرگ شماره ۴ توسط متقاضی

۷- گواهی زبان مورد قبول، مطابق دستورالعمل اجرایی دانشگاه (این امکان فراهم شده تا در صورت تایید علمی، داوطلب حداکثر تا شـهریور ۹۵، مدرک زبان خود را ارائه نماید، در غیر این صورت پذیرش اولیه دانشجو لغو خواهد شد)؛

۸- مشخصات تفصیلی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی (CV) در قالب کاربرگ شماره ۹

۹- پرداخت وجه ثبت نام ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، که لازم است صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی واریز گردد.

(توجه: پرداخت وجه ثبت نام از طریق سامانه Banking-e موجود بر روی صفحه اصلی دانشگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست.)

مدارک فیزیکی برای روز مصاحبه (این مدارک به صورت فیزیکی به هیأت محترم داوران تحویل داده می شوند):

۱- کلیه مدارک مربوط به سوابق و فعالیت های آموزشی و پژوهشی (مقالات، گواهی اتمام طرح های پژوهشـی، ریـز نمـرات، افتخـارات، …) مـرتبط بـا بندهای دستورالعمل اجرایی

۲- کاربرگ درخواست پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون در قالب کاربرگ شماره ۴

۳- حداقل دو عدد توصیه نامه که یکی از آنها بایستی توسط استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد متقاضی تکمیل شود (در قالب کاربرگ شماره ۸ کـه به هیأت محترم داوران تحویل داده میشود)

  تذکرات مهم:

 - پذیرفته شدگان علمی که هنوز دانش آموخته نشده اند، بایستی در زمان ثبت نام، گواهی اتمام پایان نامه با درجه حـداقل بسـیار خـوب را ارائـه کنند. در صورت عدم ارائه گواهی های مربوط، پذیرش اولیه آنها لغو خواهد شد؛

- متقاضیان واجد شرایط، در زمان مقرر، جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد و مراتـب از طریـق پورتـال اداره جـذب و هـدایت اسـتعدادهای درخشان و سایت دانشکده/پژوهشکده ها اطلاع رسانی خواهد گردید؛ 

- مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند تحت هیچ عنوان بررسی نخواهد شد؛

- ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست، بنابراین به داوطلبان توصیه می شود مراحل و پـیش نیازهـای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند؛

- پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود؛

- وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛

- موارد مرتبط با نظام وظیفه متقاضیانی که مورد پذیرش قرار می گیرند باید تا قبل از انجام ثبت نام توسط متقاضی مرتفع شود؛

- دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بایستی حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۵ دانش آموخته شوند، در غیر این صورت پذیرش اولیه آنها کان لم یکن خواهد گردید.

توجه:

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه و پذیرفته شدگان علمی پس از بررسی در موعد مقرر، از طریق تارنمای دانشگاه اعلام خواهد شد و لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه غیرضروری به مدیریت استعدادهای درخشان خودداری نمایید.


دیدگاه‌ها   

#23 فرشته 1395-03-18 06:42
سلام.منم با نظر بقیه موافقم.
نقل قول کردن
#22 رضا 1395-03-17 10:18
سلام
دوستان اگه واقعا با سوادید و آنقدر سطحتون بالاست، چرا از طریق کنکور اقدام نمی کنید، خیلی هم راحت تره، چون ظرفیت کنکور چند نفر هست اما از طریق استعداد تحصیلی نهایتا 2 نفر که اگه دو نفر بردارن یکیش دانشجوی شهید بهشتیه، پس لطفا بهونه نیارید
نقل قول کردن
#21 نسرین 1395-03-14 15:19
سلام
وقتی ملاک گذاشین دانشگاه های وزارت علوم دیگ انتخاب دانشگاهای الف چه معنایی داره.یعنی فقط دانشگویان دانشگاه های دولتی سطح علمی بالادارن .من شرایط بالا رو دارم فقط چون دانشجوی عیرانتفاعی هستم خق شرکت ندارم
نقل قول کردن
#20 سمیه 1395-03-13 09:45
با سلام و احترام
با نظرات دوستان موافق هستم اینجانب تمامی شرایط معدلی بالا را حتی بیشتر از میانگینهایی ذکر شده را دارا هستم و دانشجوی ممتاز ورودی خود هستم ولی دارای سن 35 و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد کرج به قول دوستان عزیز اگر سایر دانشگاها رتبه علمی مناسبی ندارند چرا مقطع ارشد ارائه میشود!!!!!!!دانشگاه آزاد هم داری شرایط واقعا جالبی برای شرکت در آزمون بدون کنکور دکتری را دارد گذراندن کل دوره در 4 ترم؟؟؟؟؟؟؟ در صورتی که اینجانب با اصرار و پافشاری توانستم ترم 5 دفاع کنم. حرف بسیار است و ......!!!!!؟؟؟؟؟
نقل قول کردن
#19 M 1395-03-13 08:02
به نقل از دانشجو:
با سلام و اداي احترام.
به استحضار مي رساند ملاک ارزيابي سطح علمي دانشجويان و تفکيک متقاضيان بر اساس نوع دانشگاه طبق مورد دوم اطلاعيه (دانشگاه های گروه “الف” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بسيار يک طرفه، تبعيضي و غير علمي است. اتخاذ چنين سياست ها و تصميماتي از طرف مسئولان دانشگاه به نامي همچون دانشگاه شهيد بهشتي دور از ذهن بوده و اميد است با اصلاح اين مورد، فرصت رقابت برابر را براي تمامي دانشجويان واجد شرايط فراهم نمايند.
با تشکر

منم کاملا موافقم با ایشون
نقل قول کردن
#18 M 1395-03-13 08:01
با سلام و احترام
جای تاسفه که مکان دریافت مدرک به جای سنجش میزان سواد شخص به عنوان یکی از شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه می باشد، پس باقی مراکز علمی چی میشوند؟
نقل قول کردن
#17 سعید 1395-03-13 05:20
من بیش از 12 سال سابقه تدریس در دانشگاههای دولتی و آزاد و بیش از 2500 دانشجو در طی این مدت داشته ام و با وجودی که کارهای مطالعاتی و طرحهای متعددی هم داشته ام و از نظر علمی هم از فارغ التحصیلهای جدید اطلاعات و تجربیاتم بسیار بیشتره و بیش از 19 سال تجربه کار تخصصی شهرسازی هم دارم ولی به دلیل تبعیض های متعدد و اینکه صرفا قادر به پرداخت شهریه دانشگاه آزاد نبودم نتونستم ادامه تحصیل بدهم و ادامه تحصیل در دکترا را برای مدرک و پرستیژ آن نمی خواستم ولی با این همه تبعیض ..................
نقل قول کردن
#16 یاس 1395-03-11 12:34
چرا دانشگاههای الف ؟؟؟؟

خیلی تبعیض قایل میشید مطمین باشید اونها بهترین نیستند
سخت در اشتباهید
نقل قول کردن
#15 امید آرمون 1395-03-11 06:39
با سلام بنده فازغ التحصیل ارشد از موسسه غیر انتفاعی رجاء قزوین هستم و دارای رتبه اول می باشم آیا امکان شرکت را دارم.
نقل قول کردن
#14 فرشاد وحیدپور 1395-03-11 03:37
با سلام. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی با معدل کل 18.22 هستم(ورودی 91) . با توجه به شرط سنی امکان استفاده از پذیرش اعلام شده را ندارم. به نظر می رسد شرط سنی اعلام شده عادلانه نمی باشد. به نظر شما کسب علم دانش و ادامه تحصیل وابستگی مسنقیک به سن و سال دارد؟ با سن 42 سال در آزمون شرکت نموده و در 4 ترم درس را تمام نموده و جالب اینکه توصیه نامه استاد را دارا می باشم و از سال 1380 تا کنون بالغ بر 90 مقاله تالیف و به چاپ رسانیده ام!
با سپاس
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته