توسط صندوق حمایت از پژوهشگران صورت گرفت

اعطای یک کرسی و دو گرنت پژوهشی به دانشمندان ایرانی

کارگروه کرسی پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در آخرین نشست خود یک کرسی و دو گرنت پژوهشی به دانشمندان ایرانی اعطا کرد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، اعضای کارگروه کرسی پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با اعطای کرسی پژوهشی با عنوان «رابطه میان مکانیسم‌های سمیت و بیماری‌ها در مدل­­­­­­­­­­­­­­­­­‌های تجربی» به دکتر محمد عبداللهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت کردند.

همچنین این کارگروه با اعطای گرنت پژوهشی با عنوان «امکان ردیابی اثرات ماده تاریک سبک» به دکتر یاسمن فرزان از پژوهشگاه دانش‌های بنیادین و گرنت پژوهشی دیگری با عنوان «سنتز نانو منگنز اکسید قرار گرفته در پلیمر و پلی پپتید به عنوان کاتالیزگرهای اکسید کننده آب» به دکتر محمد مهدی نجف پور از دانشگاه زنجان موافقت کرد.

منبع:

ایسنا


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته