آشنایی با اصل سوم مدیریت: بسیج امکانات و منابع

مدیر ۱ اسفند ۹۴

آشنایی با اصل سوم مدیریت: بسیج امکانات و منابع

 بسیج امکانات و منابع علم مدیریت

بسیج منابع و امکانات:

شامل موارد ذیل می باشد:

 1. تأمین عناصر انسانی (‌مدیریت منابع انسانی )
 2. مدیریت بازار یابی
 3. تأمین منابع مالی یا مدیریت مالی
 4. تأمین مواد و وسایل یا مدیریت لجستیک
 5. تأمین و استفاده از منابع حقوقی .

 

مدیریت منابع انسانی :‌

۱-فرآیند شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان را مدیریت منابع انسانی گویند.

۲-فرآیندی که بوسیله آن عرضه کار در داخل و خارج سازمان با تقاضای سازمان برای نیروی انسانی مطابقت داده می شود.

۳-فرآیندی که بوسیله آن سازمان معین می کند برای نیل به اهداف سازمانی به چه تعداد کارمند با چه      تخصص هایی و برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد .

 

فراگرد مدیریت منابع انسانی :‌

 1. پیش بینی و برنامه ریزی منابع انسانی
 2. کارمند یابی
 3. انتخاب
 4. توجیه و راهنمایی
 5. حرکت
 6. ترک خدمت یا انفصال

 

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی :‌

الف تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان :‌

در این مرحله خصوصیات نیروی انسانی موجود در سازمان به منظور تهیه ی فهرستی از تخصص ها و مهارتهای موجود در سازمان انجام می شود یا به عبارت دیگر این مرحله به دنبال تعیین این مطلب است که چه مهارتهایی در درون سازمان وجود دارد .

ب) بررسی اهداف آتی سازمان :‌

یعنی با توجه به اهداف و استراتژی های سازمان در آینده تعداد افراد و نوع تخصص های مورد نیاز را برآورد کنیم .

ج) برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ( تقاضا برای نیروی انسانی ):

در این مرحله تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز مشخص می شود که معمولاً‌ مهمترین مبنای آن تقاضا برای تولیدات سازمان است .

د)برآورد عرضه نیروی انسانی :‌

در این مرحله تعیین می شود که افراد مورد نیاز را از کجا و چگونه پیدا کنیم دو راه حل وجود دارد ؛‌ اول  استفاده از نیروهای داخل سازمان و دوم استفاده از نیروهای خارج از سازمان .

و)مقایسه عرضه و تقاضا :

در این مرحله سه وضعیت ممکن است بوجود آید :‌

حالت اول : ‌تقاضای مساوی عرضه است. در این مرحله اقدامی لازم نیست مگر در موارد خاصی که با برگزاری آموزهای ضمن خدمت نیاز سازمان را در بعد نیروی انسانی مرتفع می سازیم .

حالت دوم:‌ تقاضا بیشتر از عرضه ( کسری نیروی انسانی ) :‌ یعنی نیاز سازمان به نیروی انسانی بیشتر از تعدادی است که در حال حاضر در سازمان وجود دارد و این کمبود را با روشهایی مانند کارمند یابی و استخدام حل می نمائیم .

حالت سوم :‌ عرضه بیشتر از تقاضا :‌ در این مرحله عرضه بیشتر از تقاضای مورد نیاز سازمان بوده یا به اصطلاح مازاد نیروی انسانی وجود دارد که باید از طریق روش هایی مانند بازنشستگی زودرس ،‌ برکناری ،‌ کاهش ساعات کاری و … آنرا حل نمود .

 

 

۲- تعریف کارمندیابی :‌

فرآیندی که بوسیله آن کسانی را که به نظر می رسد توانایی بالقوه عضویت در سازمان و انجام وظایف محوله را دارند شناسایی و موجبات جذب آنها فراهم می شود کارمند یابی یک فرآیند واسطه ای است یعنی واسطه بین متقاضیان کار و استخدام کنندگان .

کارمند یابی از دو طریق انجام می شود :

 1. داخلی :‌ مانند اعلان شغل
 2. خارجی : مانند آگهی یا مؤسسات کاریابی

 

۳ . انتخاب :

در این مرحله افراد ارزیابی شده و از میان آنها کسانی که شایستگی لازم را دارند برگزیده می شود

 

۴-توجیه و راهنمایی :

‌یعنی آشنا ساختن کارکنان با وظایف و موقعیتهای شغلیشان از طریق دوره های توجیهی و ضمن خدمت

 

۵-حرکت :‌

شامل انتقال ، ارتقاء ‌، ‌تنزل درجه ،‌ پر کردن منسب های خالی یا به اصطلاح جابجایی کارکنان در     پست های مختلف می باشد .

 

۶-ترک خدمت و انفصال :

‌به چند صورت مانند بازنشستگی ،‌ از کار افتادگی ،‌ اخراج ،‌ مرگ و انتقال به سازمانهای دیگر نمود پیدا  می کند .

تعریف مدیریت بازاریابی :‌

فرآیند تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، ‌اجرا و کنترل برنامه هایی که هدف آن ایجاد سطح مطلوبی از معاملات بازرگانی در بازار های مورد نظر جهت حصول اهداف سازمانی است.

 

 

 

وظایف مدیر بازاریابی :

هدف گذاری و تعیین راهبردهای بازاریابی :‌

ـ‌ برنامه ریزی در زمینه p4 ( آمیخته بازاریابی = ابزار های بازاریابی :محصول ـ قیمت ـ‌ توزیع ـ‌ ترفیع )

ـ‌ تحقیقات بازاریابی به منظور شناسایی زمینه های جدید در بازار

ـ‌ ایجاد تقاضا و تعادل نمودن تقاضا.

 

تعریف مدیریت مالی :‌

جریان تصمیم گیری بر اساس جمع آوری اطلاعات در ارتباط با ثبت و گزارش صحیح رویدادهای مالی و پیش بینی وقایع بر مبنای مدلهای اقتصادی یا مدیریت جریان نقدینگی و نظارت بر این جریان .

مدیریت پشتیبانی :

برای تأمین ،‌ نگهداری و عرضه مواد و تجهیزات ،‌ تدارکات و حمل و نقل است .

کانال تلگرام conference.ac

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *